Yurtdışı Eğitim Terminolojisi: Yurtdışı Eğitim Terimleri

2020-07-17

Yurtdışı Eğitim Terminolojisi: Yurtdışı Eğitim Terimleri

17.07.2020 tarihinde yazıldı. Ortalama okuma süresi 7 dakika.

Yurtdışı eğitim terminolojisi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Eğer yurtdışı eğitim sisteminde kullanılan terimleri tam olarak bilmiyorsanız, yurt dışına dil eğitimi veya üniversite eğitimi için gittiğiniz taktirde biraz kafanız karışabilir. Bunun önüne geçmek adına sizler için bu makalemizde yurtdışı eğitim kurumlarında kullanılan bazı önemli terimleri ve açıklamalarını bir araya getirdik. Keyifli okumalar.

IELTS / TOEFL / SLEP Nedir?

Öğrencinin o andaki İngilizce seviyesine ölçen, uluslararası geçerliği olan sınavlardır. Türkiye'de girilmiş olan bir YDS (Yabancı Dil Sınavı) sonucu veya mezun olduğunuz lisenin veya üniversitenin diplomasında, 'Tamamen İngilizce Eğitim Görmüştür' gibi ibareler yer alsa da, yurtdışındaki üniversiteler ve eğitim kurumları için bu bilgiler bir şey ifade etmemektedir. Öğrencilerimiz 6 ay sonrasında yurtdışına gidip eğitimlerine başlayacak olsalar bile, bizim için ve yurtdışındaki eğitim kurumlarımız için o andaki ingilizce seviyesi önemlidir. Bu da uluslararası geçerliği olan testlerden bir tanesinin sonucudur.

TOEFL sınavı hakkında bilgi almak isterseniz buraya ve IELTS sınavı hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Associate's Ne Demektir?

Bir kolej veya üniversite tarafından verilen ön lisans diplomasıdır. İki yıllık tam-zamanlı bir eğitim programını bitirmiş olmak gerekir. Öğrenciler bu eğitim programında kazandıkları kredileri 4 yıllık üniversite eğitimine geçişte transfer edebilirler.

ACT (American College Test) Nedir?

American College Testing Program tarafından yönetilen ACT testi, kolej veya üniversiteye girişte standart olarak uygulanan bir testtir. 4 ayrı bölümden oluşan çoktan seçmeli test, öğrencilerin matematik, İngilizce, okuma ve bilim konularındaki bilgisini ölçer. Opsiyonel olarak sunulan yazma testi ise öğrencilerin makale yazımı konusundaki becerisini ölçer. Öğrencilerin büyük çoğunluğu lise son sınıfta bu teste girer ve kolej ve üniversitelerin birçoğunda bu test veya SAT testi sonuçları kabul edilir. Bazı okullar yabancı uyruklu öğrencilerin de ACT testine veya SAT testine girmelerini önerir.

Degree Ne Demektir?

Başarılı bir şekilde tamamlanan bir programın ardından, üniversite veya kolej tarafından öğrenciye verilen diploma veya ünvandır.

Yurtdışında Lise Yerleştirmelerinde Kullanılan Terimler Nelerdir?

Yurtdışında lise seviyesinde eğitim veren kurumlarda bazı terimler kullanılıyor.  Lise eğitimi boyunca sıklıkla duyacağınız terimler ise şöyle:

AP (Advanced Placement) Nedir?

Genellikle Amerika ve Kanada liselerinde kullanılan terimdir. Hem Amerikalı hem de Amerika veya Kanada liselerinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, lise mezuniyeti sonrasında hangi alanda eğitim görmek istiyorlarsa o alanda ekstra AP dersleri alırlar. Örneğin Amerika'da Mühendislik eğitimi almak isteyen öğrenci, Amerika'da eğitim gördüğü lisede AP olarak fizik, ileri matematik gibi dersler alır. Aynı şekilde Kanada'da üniversite eğitiminde Güzel Sanatlar okumak isteyen öğrenci, lisede sanat, çizim, 3 boyutlu modelleme gibi AP dersleri alır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenci dilerse Amerika'da dilerse Kanada'da üniversitelere direk başvuru yapabilir.

AP Dersleri ve Sınavları Hakkında Merak Edilenler adlı içeriğimizi okuyarak konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

GCSE (General Certificate Of Secondary Education) Nedir?

Genellikle İngiliz - Birleşik Krallık liselerinde kullanılan terimdir. Adı Sertifika olarak tercüme edilse de, Türkiye'deki Lise Diplomasına eşittir ve tüm dünyada geçerlidir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenci dilerse İngiltere'de dilerse Amerika, Kanada, Avustralya veya dilediği başka ülkelerde üniversitelere direk başvuru yapabilir.

PRE-GCSE Nedir?

İngilizce seviyesi, akademik İngilizce düzeyi veya Türkiye'den İngiltere'ye götüreceği lise notları yeterli olmayan öğrencilerin katılmaları gereken programdır. İngilterede yerleştirildikleri lisede öğrenciler Akademik İngilizcelerini gereken düzeye getirdikten sonra GCSE sınıfına katılabilirler. Öğrencinin İngilizce seviyesine ve Türkiye'deki veya İngiltere'de en son öğrenim gördüğü eğitim kurumundaki ders notlarına göre, 1 veya 2 yıl sürebilir.

A Level Nedir?

Bu terim genellikle İngiliz - Birleşik Krallık liselerinde kullanılan terimdir. İngiltere'de Oxford, Cambridge üniversiteleri gibi, İngiltere'nin ve dünyanın en önde gelen üniversitelerini hedefleyen öğrenciler içindir.

Deferral / Deferred Admission Ne Demektir?

Okulun, bir öğrencinin başvurusunu değerlendirmeyi daha sonraki bir tarihe atması ve böylece zamanında yapılan diğer başvurularla birlikte değerlendirmesidir. Bu terim, aynı zamanda kurumun da kabul ettiği durumlarda, öğrencinin kayıt zamanını bir sene sonraya ertelemesi için de kullanılır.

Yurtdışında Üniversite Okumak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Terimler

Türkiye’den yurt dışına okumaya giden öğrenciler için bazı terimler yeni olabilir. Yurtdışındaki eğitim sisteminde kullanılan belli başlı terimler ise şöyle:


Affidavit of Support Nedir?

Affidavit of Support, yabancı uyruklu öğrencilerin Amerika'da bir koleje veya üniversiteye kaydolurken, eğitimleri ve yaşam masrafları için yeteri kadar paraya sahip olduklarını belirten ve sponsorları tarafından yazılan resmi dokümandır.

Bachelor's Ne Demektir?

Bir kolej veya üniversite tarafından verilen üniversite diplomasıdır. Tam zamanlı olarak 4 yıllık bir eğitim programını başarı ile tamamlamak gerekir. Genellikle diploma türleri B.A. (Bachelor of Arts), A.B. (Liberal Arts) veya B.S. (Bachelor of Science) şeklindedir.

English as a Second Language (ESL) Nedir?

Anadili İngilizce olmayan öğrencilere İngilizce dersleri sunan bölümlerdir. İngiltere’de daha çok English as a Foreign Language (EFL) olarak kullanılır.

Exempt Ne Demektir?

Bir dersten veya bir aktiviteden muaf olmak anlamına gelmektedir. Örneğin, bazı okullar tüm öğrencilerin ekstra İngilizce dersi almasını zorunlu kılabilir. Ancak İngilizce sınavında üstün başarı gösteren bazı öğrenciler bu derslerden muaf olabilirler.

Foundation Nedir?

Çoğunlukla İngiltere ve Avustralya eğitim sisteminde kullanılan Foundation, Türkiye'de lise eğitiminden sonra özellikle İngiltere veya Avustralya'da üniversite eğitimi görecek öğrenciler için hazırlanmış programlara verilen isimdir. Yurtdışındaki üniversitelerde eğitime direk başlayabilmek, hem Akademik İngilizce alt yapısının eksikliğinden hem de üniversitelerin kabul şartlarından birisi olan not ortalamasının öğrenci tarafından sağlanamadığı zamanlarda mecburen kullanılan üniversite öncesi programdır.

GPA (Grade Point Average) Nedir?

Bu terimin Türkçe karşılığı ağırlıklı not ortalamasıdır. GPA, öğrencinin bir dönemde aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Graduate School Nedir?

Graduate School, kolej ve üniversite arasındaki ayrımdır. Yüksek lisans, doktora veya master bölümlerinin sunulduğu okullar için kullanılır.

Letter of Recommendation Nedir?

Öğrencinin, danışmanı veya hocası tarafından yazılan ve öğrencinin akademik kalifikasyonlarını ve başarısını değerlendiren mektuptur. Kolej veya üniversiteler genellikle başvuru aşamasının bir parçası olarak öğrenciden bu mektubu isterler.


International Study Center veya International College Nedir?

Üniversite kampüslerinde bulunan ve yabancı öğrenciler için hazırlanmış okullara verilen isimdir.

Patway Nedir?

Genellikle Amerika ve Kanada eğitim sisteminde kullanılan terimdir. Türkiye'de Lise eğitimini takiben özellikle Amerika veya Kanada'da üniversite eğitimi görecek öğrenciler için hazırlanmış programlardır. İngiltere ve Avustralya sisteminde aktardığımız "Foundation" programına benzer programlardır.

1 Year UnderGraduate Degree / International Year 1 Ne Demektir?

Bu terim genellikle İngiltere ve Avustralya eğitim sisteminde kullanılan bir terimdir. İşletme ve Finans öğrenimine devam edecek öğrenciler için hazırlanmış programlara verilen isimdir.

2 + 2 veya 3 + 1 Ne Demektir?

Genellikle Amerika ve Kanada eğitim sisteminde kullanılan terimlerdir bu terim, İngiltere ve Avustralya sisteminde 1 Year Undergraduate / International Year 1 adıyla bilinen programın benzeridir. Sadece bir tek İşletme ve Finans eğitimlerinin yanısıra, daha başka pek çok konuda eğitim alınabilir ve üniversite kredisi yerine sayılabilir. Türkiye'de liseden mezun öğrenciler, Amerika veya Kanada'da Koley veya Üniversite bünyelerinde bulunan okullarda eğitim görerek, burada aldıkları derslerin kredilerini, üniversitede görecekleri derslere sayabilmektedirler.

Yüksek Lisans (Master) Öğrencilerinin Bilmesi Gereken Terimler

Yurtdışında yüksek lisans eğitimi kurumlarda belli başlı terimler kullanılmaktadır. Bu terimler ise şöyle:

GMAT (Graduate Management Admission Test) Ne Demektir?

İşletme bölümünde yüksek lisans yapmak isteyenler için giriş sınavıdır. Öğrencinin sözlü ve yazılı yeteneklerini ölçer. Haziran 2012’de öğrencilerinin aynı anda farklı bilgileri nasıl değerlendirdiğini ölçmek için GMAT testine yeni bir bölüm daha eklendi.

Grade Point Average (GPA) Nedir?

Öğrencinin eğitim süresi boyunca aldığı notların ortalamasıdır. Genellikle, her dönem sonu hesaplanan not ortalaması, GPA, 4.0 üzerinden hesaplanır.

Pre-Master Nedir?

Türkiye'de üniversite (lisans) eğitimini tamamlayan ve yüksek lisans eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen fakat İngilizce seviyesi ve / veya Türkiyedeki akademik not ortalaması yeterli olmayan öğrenciler içindir. Öğrencinin akademik geçmişi ve akademik hedefleri doğrultusunda ülke ve okul seçimi yapılır. Öğrenci üniversite kampüsünde bulunan International Study Center veya International College'da eğitim görerek önce ingilizce seviyesini gerekli düzeye getirir, ardından eğitim göreceği alan ile ilgili modül derslerini alır.

Pre-Sessional Nedir?

Yukarıda bahsedilen tüm eğitimlere başlayabilmek için gerekli bir IELTS / TOEFL kısaca minimum İngilizce seviyesi vardır. Öğrencilerimizin o anki ingilizce seviyeleri ölçüldükten sonra, gidecekleri ülkede ve kendileri için belirlenen okulda kaç dönemlik bir İngilizce eğitimi görecekleri belirlenir. Öğrencinin İngilizce seviyesine göre 2 dönem veya 3 dönem sürebilir.

Tuition Fees Nedir?

Öğrencinin yurt dışına eğitime geldiği üniversite için ödediği ücrete verilen isimdir.

SİZE ULAŞALIM