Fransa Eğitim Sistemi: Fransa'da Okumak

12 Ocak 2021

Fransa Eğitim Sistemi: Fransa'da Okumak

06.01.2021 tarihinde yazıldı. Ortalama okuma süresi 4 dakika.

Avrupa'nın kalbi Fransa'da eğitim sistemi oldukça eskilere dayanıyor. Yıllık ulusal bütçenin yüzde 21'inin eğitime ayrıldığı Fransa'da öncelikli konulardan bir tanesi de herkesin nitelikli bir eğitim almasıdır. Gelin Fransa okulları için ayrıntılı rehber içeriğimizi hep beraber incelemeye başlayalım.

Fransa Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fransa’nın yüksek öğrenim tarihi uzundur. Örneğin dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Paris Üniversitesi 1215 yılında kurulmuştur. 1789 yılından önce eğitim sistemi Katolik Kilisesi tarafından kontrol edilirdi. Fakat Fransız Devrimi'nden sonra standartlaştırılmış ve merkezi bir eğitim sistemi kuruldu. İdari amaçlarla, Fransa coğrafi olarak 31 eğitim bölgesine ayrılmıştır. Her akademiye, o bölgedeki tüm eğitim seviyelerinden sorumlu olan, Eğitim Bakanlığı'nın bir temsilcisi olan bir yönetici başkanlık eder. Her akademiye ayrıca, ilk ve orta öğretimi denetleyen bir müfettiş atanmıştır. 1989'da kabul edilen bir yasaya göre, Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı oluşturmaktan ve eğitim standartlarını ve hedeflerini belirlemekten sorumlu olmasına rağmen, ilk ve orta okulların müfredatını en iyi nasıl öğrencilere aktarabileceği ve devlet tarafından belirlenen eğitim hedeflerine nasıl ulaşacağını seçme özerkliğine de sahiptir.


Fransa'da İlköğretim Eğitimi

Fransa'da eğitim 6 ila 16 yaşları arasında zorunludur. İlkokul (enseignement élémentaire) 6 yaşında başlar ve 5 yıl sürer. Fransa'da ilköğretim eğitimi seviyeye ayrılmıştır: temel öğrenme seviyesi (iki yıl) ve konsolidasyon seviyesi (üç yıl). İlköğretim eğitiminde, Fransızca, matematik, okuma ve yazma, sosyal bilimler, bilim ve ilk yabancı dilin tanıtılmasına odaklanılır.

Fransa'da Orta Öğretim

İlkokuldan sonra öğrenciler ortaokula kayıt olurlar. Orta öğretim iki seviyeye ayrılmıştır: alt orta öğretim (enseignement seconddaire du premier seviyesi) ve lise. (enseignement seconddaire du deuxième seviyesi).

Fransa'da Alt Orta Öğretim

Alt orta öğretim müfredatı orta okullarda (kolejler) öğretilir ve ilkokulu bitiren tüm öğrencilere açıktır ve programın uzunluğu dört yıldır

Müfredat Fransızca, yabancı dil, matematik, tarih ve coğrafya, yaşam ve yer bilimleri, fizik ve kimya, sanat, teknoloji, müzik ve beden eğitimine odaklanmaktadır. Ortaokulun sonunda, öğrenciler üç alandan birinde ulusal bir sınava girerler: akademik, teknolojik veya mesleki. Sınavı geçenler Diplôme National du Brevet'i (DNB) kazanırlar. Sınavda başarısız olanlar, le Certificat de Formation Générale (CFG) adlı bir okul bitirme sertifikası alırlar.

Fransa'da Lise Eğitimi

Lise üç yıl sürer ve 10, 11 ve 12. yıllardan oluşur. Üst orta öğretim liselerde (lycées) yapılır. Genel akademik ders akışı "diplôme du baccalauréat général" ile sonuçlanır. Teknoloji tabanlı eğitim, öğrencilere diplôme du baccalauréat becerisini kazandırır ve mesleki bilgiler öğrencileri, baccalauréat (International Baccalaureate ya da Uluslararası Bakalorya, Uluslararası Bakalorya Örgütü tarafından dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve 3 değişik gruptan oluşan bir sistemdir) sisteminde ders görür. Her üç bakalauréat türüyle , öğrenciler üniversiteye hazırlanabilir. Baccalauréat sınavında başarısız olan öğrencilere "certificat de fin d'études" gibi ikincil diplomalar verilir.

Yüksek öğretime kabul, bakalorya sınavına dayanır. Grandes écoles'de sunulan bazı seçmeli yüksek öğretim programları, öğrencilerin programa giriş için rekabetçi bir sınava (konkurlar) girmelerini gerektirir. Bu sınava girmek için, öğrenciler genellikle ihtisas liselerinde (lycées) iki yıllık hazırlık eğitimini (sınıf hazırlıklarını) tamamlarlar. Fransa'daki üniversiteye hazırlık sınıflarını ise şöyle sıralayabiliriz:


Brevet de Technicien Supérieur (BTS) (Yüksek Teknisyen Sertifikası)

BTS, Eğitim Bakanlığı tarafından verilen iki yıllık bir teknik derecedir. BTS’ye giriş rekabetlidir. BTS, bir lisede iki yıllık (120 AKTS kredisi) hazırlık eğitimini tamamladıktan ve ulusal bir sınavı geçtikten sonra kazanılır. BTS kazananlar, çalışmaya başlayabilir veya bunu mühendislik veya işletme alanında lisans programlarında daha ileri eğitim almak için kullanabilir.

Institut Universitaires de Technologie (IUT) (University Institutes of Technology)

Üniversitelere bağlı bağımsız kurumlar olan IUT'ta iki yıllık programlar sunulmaktadır. Bu programlar diplôme universitaire de technologie (DUT) ile sonuçlanır. IUT'ye giriş rekabetlidir. Bu derece, öğrencileri çalışma alanlarında istihdama hazırlamak için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda üniversite derece programlarına erişim sağlar.


Fransa'da Üniversite Eğitimi

Fransa'da 83 devlet üniversitesi vardır ve yüksek öğrenim öğrencisi nüfusunun% 80'i, çok erişilebilir, uygun fiyatlı ve birçok çalışma programı sundukları için bu kurumlara devam etmektedir. Bologna Süreci reformları kapsamında oluşturulan L-M-D yapısı, üniversitelerde lisans derecesi, yüksek lisans derecesi ve doktora olmak üzere üç aşamalı bir eğitim sistemi yaratmıştır.

Diplôme de license programlarına giriş, ulusal okul bitirme sertifikası olan baccalauréat'a dayanmaktadır. Lisans derecesi öğrencilere, üç yıllık eğitim ve 180 AKTS kredisinden sonra verilir.

Lisansın ardından öğrenciler yüksek lisans düzeyinde çalışmalarına devam edebilirler. İki yıllık eğitimden ve 120 AKTS kredisini tamamladıktan sonra, de master derecesini alırlar. Masterdan sonra öğrenciler doktora yapabilmektedir.

SİZE ULAŞALIM

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş ve tercihlerime uygun pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile buna yönelik olarak fırsat ve duyurulardan haberdar olmak için e-posta, sms, telefon araması ve sosyal medya bildirimleri yolu ile tarafımla iletişim kurulmasına açık rıza onayı veriyorum.