İngiliz Eğitim Sistemi: İngiltere'de Okumak

10 Eylül 2020

İngiliz Eğitim Sistemi: İngiltere'de Okumak

10.09.2020 tarihinde yazıldı. Ortalama okuma süresi 7 dakika.

İngiliz eğitim sistemi, uluslararası öğrencileri üniversitelerinde ve kolejlerinde okumaya davet eden uzun bir geçmişe sahiptir. Birleşik Krallık’ın dışındaki insanlar Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan Birleşik Krallık’ın dört farklı bölgeden (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) oluştuğunu ve bu bölgelerin her birinin farklı bir okul sistemi ile öğretim programı yapısına sahip olduklarını duyduklarında genellikle şaşırırlar. Birleşik Krallık, uluslararası öğrenciler arasında diğer tüm ülkelerden daha yüksek bir memnuniyet seviyesine sahiptir.

İngiliz Eğitim Sistemi Hakkında

  • İngiltere’de zorunlu eğitim 5 – 16 yaşları arasındadır fakat ülkenin geneline bakıldığında öğrenciliğin 16 yaşından sonra da devam ettiği görülebilir.
  • İngiliz öğrenciler anaokuluna 3-4 yaşlarında başlarlar ve sonrasında 7 yaşında ilkokula devam ederler.
  • İlkokul eğitimi ya eğitim ücreti vermeden gidebilecekleri devlet okullarında (State funded schools) veya eğitim ücreti verecekleri bağımsız özel okullarda (Independent schools) alınabilir.
  • O yıl okula kabul edilecek çocukların yaşı belirlenirken 31 Ağustos tarihi dikkate alınır. Bu yüzden başvuran çocuklar o yılın 31 Ağustos tarihinde gerekli yaşta olmalıdırlar. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, bazı kriterlere uyarak eğitimlerini evlerinde almaları da mümkündür.

İngiltere’de İlkokul Eğitimi (Primary School / Junior School)

Birleşik Krallık’ta çocuklar 4 yaşındayken ise artık zorunlu eğitime başlarlar. Genellikle ilkokul için ilk seçenek devlet okullarıdır. İngiltere’de devlet okulları ücretsizdir; ders kitapları, kırtasiye malzemeleri ve defterlere hatta okul çantasının ücretleri bile okul tarafından karşılanır. Özel okullarda ise bu durum biraz daha farklıdır.


İngiltere'de Ortaokul ve Lise Eğitimi (Secondary School / High School)

Bu seviyedeki öğrenciler ilk üç senenin müfredatını tamamladıktan sonra okul tarafından yapılan sınavlara girerler. Sonuçlara göre, General Certificate of Education (GCSE) sınavları için hangi konuya çalışacaklarını seçerler ve son iki yılı seçtikleri konulara göre eğitim alarak tamamlarlar. GCSE, ulusal bir sınavdır ve 16 yaşında verilmesi gerekir. Genellikle sekiz konu seçilir. Çoğunlukla Matematik, İngilizce, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih ve Fransızca seçilmektedir. Konular okuldan okula değişebilmektedir. GCSE Sınavlarında başarı elde eden öğrenciler Senior High School’ a devam ederler veya okuldan ayrılırlar. GCSE sınavları, Türkiye’deki benzer sınavlar gibi aynı günde tüm öğrenciler tarafından alınır.

GCSE sınavında bilim temelli konuları seçen öğrenciler genellikle mühendislik ve bilim temelli konulara devam ederler. Sanat/beşeri ilimler temelli konular seçen öğrencilerde işletme veya edebiyat, psikoloji, vb. gibi konulara yönelmektedirler. GCSE sınavıyla mühendislik veya sözel bilimler okuyacağı belirlenen öğrenciler 2 yıllık hazırlık programından sonra 18 yaşına geldiklerinde, 3 saat süren sınav serisi olarak özetlenebilen ve öğrencinin başarı durumuna göre hangi üniversitelere devam edebileceğini belirleyen "A Level" sınavlarına girerler.

İngiltere’de lise eğitiminde farklı bir alternatif de meslek liseleridir. İngiltere, mesleki eğitimde de oldukça başarılıdır ve hemen her iş dalında mesleki eğitim kursları mevcuttur. Öğrenciler bu eğitimleri aldıktan sonra da üniversiteye geçiş yapabilmektedirler.

İngiltere’de Ortaokul veya Lise Eğitimi Nasıl Alınır?

Türkiye’de ilkokul eğitimini tamamlamış olan öğrenci, ortaokul eğitimini İngiltere’de devam etmek isterse, öncelikli olarak yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce eğitimi alır daha sonrasında uyum gerekçesiyle GCSE sınavlarına hazırlık olarak bir programa tabii tutulur ve daha sonra orta eğitime devam eder. Ortaokulu bitirerek İngiltere’ye gelmiş olan Türk öğrenci yine gerekli seviyeye kadar İngilizce öğrenimi görür ve sonrasında iki yıllık orta öğrenimi, bu sefer İngiltere’de tekrar görerek Public School’lara girmeye hak kazanır.


İngiltere’de Hazırlık Sınıfı (Foundation)

İngiltere’de lisans eğitimi 3 yıldır ve ülkede lisans eğitimine devam etmek isteyen uluslararası öğrencilerden genel olarak 1 akademik yıl süren Foundation (Hazırlık) Programı okumaları istenmektedir. Foundation Programı İngilizcenin dışında üniversitede devam edilecek olan bölümle ilgili konularda da öğrenciyi üniversite eğitimine hazırlamaktadır. Genel olarak Eylül ayında başlayan programlara eğer İngilizce seviyesi IELTS 5,5 seviyesinde ise Ocak ayında başlanabilir ve daha kısa sürede üniversite eğitimine hazırlanılabilir. Eğer İngilizce seviyesi IELTS 6,0 seviyesinde ise ve lise not ortalaması da iyi ise, Nisan ayında başlayan ve 3 ay süren programlara da katılabilmek mümkündür.

Lisans eğitimine devam etmek istenilen üniversitenin bünyesindeki hazırlık programına devam edebileceği gibi, çeşitli üniversitelerle anlaşma yaparak onların müfredatına uygun müfredat sunan ve öğrencilerine bu üniversitelerden birine geçiş garanti veren özel Hazırlık programlarına da devam edilebilir.

İngiltere’de Üniversite Eğitimi

İngiltere üniversiteleri sundukları eğitim kalitelisi ve çeşitlilikleri ile dünyaca ünlüdür. Yüzlerce yıllık okulların genç olarak sayıldığı ülkede, köklü eğitim geleneği, modern çağın çağdaş metod ve teknolojileri birleştirilmiştir ve öğrencileri araştırma yapmaya, bireysel çalışmaya yönlendiren, ezber yerine anlayıp öğrenerek ve pratik yapmaya teşvik eden bir eğitim sistemi vardır.

İngiltere üniversiteleri altı dönem yani toplam 3 yıl sürdüğü İngiltere’de lisansüstü eğitim süreleri de diğer ülkelere kıyasla daha kısadır. Üniversiteler eğitime Eylül – Ekim ayları arasında başlasa da her üniversitenin kabul için farklı şartları ve durumları bulunabilmektedir. İngiltere’de öğrencinin ihtiyaçlarını ve kariyer seçeneğine göre bir programı kapsamlı bir şekilde araştırıp belirledikten sonra, 6 ay öncesine kadar başvurmak daha sağlıklı olacaktır. Bazı üniversitelerde istenilen bölümde yer kalmamış olabilir veya üniversitenin kabul için istediği belgeler veya şartların hazırlanması uzun bir süre tutabilir.

A Level Programları Nedir?

 A-Level programları Cambridge ve Oxford üniversiteleri de dahil olmak üzere tüm İngiliz üniversiteleri tarafından tanınmaktadır. Ayrıca ABD, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelere giriş aşamasında da geçerliliği bulunmaktadır. İngiltere’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler bölümlerine göre A-Level programlarına katılır ve sınavlara girerler. Genel olarak 2 yıl (4 dönem) süren A-Level programlarını, öğrenciler daha fazla ders alarak 2 ya da 3 dönemde de tamamlayabilirler. Matematik, iktisat, kimya, tarih ve İngiliz Edebiyatı en fazla rağbet gören bölümlerdir.

Yüksek öğrenim öğrencilerin kabulü için IELTS (genelde 6,5) veya TOEFL (genelde 213) sonuçları temel alınır. Bazı üniversiteler, Cambridge Proficiency in English (CPE) ve Cambridge Certificate in Advanced English(CAE) sınavlarını da kabul etmektedirler.

İngiltere’de Yüksek Lisans ve Doktora

9 ay ile 1 yıl arasında süren programlarda öğrenci bu süreci ağırlıklı olarak ders alma şeklinde geçirir. Lisansüstü programının amacı öğrenciye profesyonel bir yeterlilik derecesi kazandırmaktır. İngiliz Üniversiteleri Sosyal Bilimler (MA-Master of Arts) ve Fen Bilimleri (MSc-Master of Sciences) alanlarında yüksek lisans derecesi vermektedir. Programlara kabul için ileri derecede İngilizce bilgisi ve üniversite not, ders saati ve ders içeriklerinin yazılı olduğu transkript, referans mektubu (akademik ve bazı durumlarda iş tecrübesi ya da stajla ilgili), niyet mektubu ve programlara göre iş tecrübesi istenmektedir.


Doktora programları ise araştırmaya ve teze yönelik bir sistemdir ve ortalama olarak 3 yıl sürer. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında doktora dereceleri (PhD) vardır ve yüksek lisans diplomasına sahip olan öğrenciler doğrudan doktora programına başlayabilirler. 3 yılda tamamlanan PhD Doktora derecesi tüm İngiltere üniversitelerinde değişik konularda mevcuttur. Spesifik bir konu seçimi veya araştırma üzerine tam detaylı bir çalışma yapılarak elde edilir. Yapılan çalışma öğrencinin altında çalıştığı akademisyenin denetiminde ve değerlendirmesindedir. Araştırma tamamlandıktan sonra öğrenci doktora tezini yazar.

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak İçin 7 Neden içeriğimizi inceleyebilirsiniz. 

İskoçya’da Eğitim Sistemi Nasıldır?

İskoçya'da eğitim, Birleşik Krallık'ta başka yerlerde kullanılan sistemden farklıdır. Temel olarak iki sistem vardır: biri İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda'yı ve diğeri İskoçya'yı kapsar. İki eğitim sisteminin farklı vurguları vardır. Geleneksel olarak, İngiliz, Galce ve Kuzey İrlanda sistemi eğitim derinliğini vurgularken, İskoç sistemi genişliği vurgulamaktadır. Bu nedenle, İngilizce, Galce ve Kuzey İrlandalı öğrenciler az sayıda daha ileri sınava girme eğilimindedir ve İskoç öğrenciler daha çok sayıda daha az gelişmiş sınava girme eğilimindedir.

Kuzey İrlanda’da Eğitim Sistemi Nasıldır?

Kuzey İrlanda'da eğitim, Birleşik Krallık'ta başka yerlerde kullanılan sistemden biraz farklıdır. Kuzey İrlanda sistemi, İngilizce ve Galce sistemlerine kıyasla daha fazla eğitim derinliğine vurgu yapmaktadır. Kuzey İrlanda okullarında sınavların çoğu yerine getirildi ve takip edilen eğitim planları Müfredat, Sınavlar ve Değerlendirme Konseyi (CCEA) tarafından belirlenmiştir.

SİZE ULAŞALIM

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş ve tercihlerime uygun pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile buna yönelik olarak fırsat ve duyurulardan haberdar olmak için e-posta, sms, telefon araması ve sosyal medya bildirimleri yolu ile tarafımla iletişim kurulmasına açık rıza metni kapsamında onay veriyorum.