Yurt Dışında Eğitim Almak İçin Gerekli Dil Sınavları

5 Mayıs 2021

Yurt Dışında Eğitim Almak İçin Gerekli Dil Sınavları

05.05.2021 tarihinde yazıldı. Ortalama okuma süresi 7 dakika.

Yurt dışında lise eğitim, yabancı dil eğitimi, üniversite eğitimi veya master eğitimi almak istiyor olabilirsiniz. Bu noktada şunu belirtmemizde fayda var; yurt dışındaki pek çok kurum öğrencilerden dil sınavı talep ediyor. Öğrencilerin yurt dışında etkin bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayan sınavların başında TOEFL, IELTS ya da PTE Academic geliyor. Bu içeriğimizde uluslararası tanınırlığı olan ve akademik eğitim yada kişisel dil becerilerini belgelemek isteyen öğrencilerin, İngilizce yeterliliklerini ölçen dil sınavları hakkında detaylı bilgiler edineceğiniz. Keyifli okumalar.

Toefl (Test of English as a Foreign Language)

Amerikan tabanlı bir siteme dayalı ingilizce seviye belirleme sınavı olan TOEFL. İster yazılı (TOEFL PBT - Paper Based Test) isterseniz de dijital (TOEFL IBT - Internet Based Test) olarak girebileceğiniz bu sınav, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da oldukça popüler sınavların başında yer almaktadır. Akademik eğitimin dışında, gerek bulundukları ülkede gerekse de yurtdışında profesyonel iş hayatında da kullanmak için TOEFL tercih edilmektedir. Özellikle TOEFL IBT ,yani elektronik sınav tercih eden adaylar, sınav sonuçlarını dijital ortamda başvuru yapacakları üniversitelere iletebilmekte, bu şekilde olası gecikmeleri yada okulların son başvuru tarihlerine yetişmek açısından avantajlı duruma gelmektedirler .Bu fırsattan faydalanmak için, Toefl sonucunuzun gönderilmesini istediğiniz kurumun TOEFL kodunu mutlaka öğrenmeniz ve TOEFL başvurunuz esnasında bildirmeniz gerekmektedir.

Konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere 4 aşamadan oluşan TOEFL sınavında;

 • Dinleme: 60 ile 90 dakika arasında süren dinleme bölümünde yaklaşık 7-9 paragraf dinletilmekte ve bunlara bağlı olarak her birinden 6-7 soru sorulmaktadır.
 • Konuşma: Yaklaşık 20 dakika süren bu bölümde genelde farklı konularla ilgili 6-7soru sorulmaktadır
 • Okuma: Ortalama 70-90 dakika süren okuma bölümünde, her birinden 10-15 adet soru sorulan ortalama 4-5 paragraflık yazılar mevcuttur.
 • Yazma: Ortalama 50 dakika süren 2 adet makale (Essay) yazılması gerekiyor. 

Yazılı anlatım ve Düzeltme: yaklaşık 25 dakika süren bu bölümde 25 adet hata düzeltme ve 15 adet cümle tamamlama soruları sorulmaktadır.

Toplam 4-4,5 saat kadar süren TOEFL IBT sınavında, ilk 2 bölümden sonra yaklaşık 10-15 dakikalık bir ara mevcuttur. Kalan 2. bölüm, bu aradan sonra devam edilmektedir.

TOEFL’in puan hesaplaması yapılırken, tüm bölümler değerlendirilip bir ortalama çıkartılmakta ve bu ortalama toplam 120 puanlık bir sistem üzerinden değerlendirilmektedir. Akademik hedef olarak bu sınavı almak isteyen adaylardan, genellikle lisans düzeyinde başvurular için 70-80, yüksek lisans düzeyinde eğitimler için 90 ve 90+ üzerinde bir sonuç almaları beklenmektedir. Alınan Toefl sonuçlarının 2 yıl geçerliliği bulunmaktadır, 2 yılı geçen TOEFL sınav sonuçları, güncelliğini yitirmekte, akademik bir başvuru yapılması durumunda yeni bir TOEFL alınması tavsiye ediliyor.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS ise, sınav tekniği olarak TOEFL PB’ye benzemektedir. Her ne kadar son dönemlerde IELTS’de, TOEFL gibi internet tabanlı elektronik sınav opsiyonu sunsa da, genellikle kağıt test uygulaması yaygın olarak devam ediyor. ELTS testlerini British Council ve IDP olmak üzere 2 farklı kurum organize etmektedir, adaylar dilekleri kurumun yaptığı sınavı tercih edebilirler.


IELTS genellikle İngiliz İngilizcesi ve dilbilgisi yapısına hitaben oluşturulmuş bir sınav sistemi gibi algılansa da, uluslararası geçerliliği TOEFL ile aynı düzeydedir. TOEFL’dan farklı olarak IELTS’de 3 çeşit sınav vardır. Bunlar;

 • Genel IELTS: Günlük İngilizce bilgimizi ölçen, genellikle kişisel gelişim, iş veya akademik olmayan konular için tercih edilen bir test çeşididir.
 • Akademik IELTS: Sınav içeriği, akademik eğitim almak isteyen öğrencilere göre dizayn edilmiş olan bu sınav çeşidi, içerik olarak daha komplike ve karmaşık soru kalıplarına sahip olup, sınav giren adaylardan, aynı komplike ve akademik düzeyde/seviyede yanıt vermeleri beklenmektedir.
 • UKVI IELTS: Akademik IELTS’sin aynı içeriğine sahip olan UKVI IELTS adayları, sınav esnasında güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Bu sınav, İngiltere’de akademik eğitim görmek isteyen öğrencilerin girmesi gerekli sınav çeşididir. İngiltere haricinde bir ülkede eğitim görmek isteyen öğrencilerin, Akademik IELTS’i tercih etmeleri daha uygundur.

Her 3 sınav türünde de konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere adayların 4 farklı dil yetkinliklerine göre değerlendirme yapılmakta ve puanlanmaktadır.

 • Okuma: Sınav adayının, boşluk doldurma, çoktan seçmeli sorular ve paragraf tamamlama şeklinde farklı soru kalıplarını içeren ortalama 40 soruya 60 dakika içerisinde yanıtlaması beklenmektedir.
 • Yazma: 20 ve 40 dakika süre limitleri olmak üzere toplam 60 dakika süre verilen adayların, 2 farklı konuda kompozisyon yazmaları beklenmektedir.1.konuda genellikle grafik yada diagram yorumlamaya dayalı soru sorulmaktadır ve bu sorulara 150-160 kelime aralığında, 20 dakika içinde yanıt vermeniz beklenmektedir. 2.konuda ise, verilen konu başlığına ilişkin kişisel görüşlerinizi belirtilen argümanlarınızı, 40 dakika içerisinde, ortalama 250 kelime aralığında kağıda yazmanız gerekmektedir. Yazma sınavının 2.kısmı olan konuya karşı argümanlarınızın puanlaması, 1.kısma göre çok daha yüksek orana sahip olduğu için, adayların özellikle 2.kısma önem vermelerini tavsiye ederiz.
 • Dinleme: Yaklaşık 30- 40 dakika süren dinleme (Listening) sınavı, 4 farklı ses kaydı ile adaylara dinletilmekte ve bu 4 ses kaydına ilişkin, çoktan seçmeli, boşluk tamamlamalı yada yoruma dayalı ortalama 40 soru sorulmaktadır.
 • Konuşma: Diğer tüm test çeşitlerinden farklı olarak tüm IELTS sınavları (Online IELTS dahil) sınav uzmanı ile yüz yüze yapılmaktadır. Toplam 3 aşamadan oluşan konuşma (Speaking) kısmı yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Birinci kısımda, sınav uzmanı adaya kişisel ve ailevi sorular sormaktadır, ikinci kısımda ise belirlenen bir konu üzerinde adaydan, belirli bir süre yorum yapması beklenmektedir.3.kısımda ise, sınav uzmanı, adaya, 2.kısımda sunduğu argümanlara karşı birkaç soru sormaktadır. Sınav uzmanı, konuşma sırasında adayların kelime telafuzlarına, dilbilgisi (grammer) yapılarına, akıcı konuşmalarına ve komplike cümle kurmalarına göre değerlendirme yapmaktadır.

Puanlama sistemi 9’luk sistem üzerinden değerlendirilmekte olup, akademik amaçlı alınan IELTS’den, adayların, lisans düzeyinde eğitim için 5.00-5.5, yüksek lisans düzeyindeki eğitimler için ise 6.5-7.00 seviyelerinde puan almaları bekleniyor. 

2016 yılı başından itibaren belirli ülkelerde başlayan ve 2019 yılı itibari ile Türkiye’de de sunulmaya başlanan, Toefl benzeri, IELTS Internet tabanlı sınav sistemi opsiyonu da, sınav adaylarının tercihine sunuldu. Standart IELTS’in sınav sonucu yaklaşık 10-15 günde adaylara gönderilmekte olup, internet tabanlı IELTS’in sonucu çok daha hızlı, ortalama 6-7 günde adaylara iletilebiliyor. İnternet tabanlı IELTS sınavı olacak adaylara, yazılı IELTS’den biraz daha farklı olarak, Genel ve Akademik olarak 2 seçenek sunuluyor ve UKVI IELTS bu test çeşidinde şu an için bulunmuyor. Bilgisayar ortamında girilen IELTS, yazılı sınav sistemi ile tamamen aynı olup, TOEFL’in aksine, konuşma (Speaking), yazılı IELTS’de olduğu gibi, sınav uzmanı tarafından yüz yüze gerçekleştiriliyor.

IELTS sınavı ülkemizde farklı şehirlerde hemen her ay düzenli olarak yapılmaktadır. TOEFL’dan farklı olarak, sınav genellikle 2 güne yayılmakta olup, sınavın yapılacağı şehire, zamana ve sınav merkezinin yapısına göre aynı günde de tamamlanabiliyor.

PTE Academic (PEARSON TEST)

Son yıllarda artan popülaritesi sebebi ile, Pearson Academic Test (PTE) ‘de birçok ülke ve kurum tarafından, TOEFL yada IELTS ile eşdeğer test olarak değerlendirilmektedir. TOEFL ve IELTS’in aksine, Pearson test, ülkemizde çok daha sıklıkla yapılmakta (ayda 4-5 defa) ve sınav sonuçları ortalama 2-3 günde alınıyor. İnternet üzerinden girilen bir sınav olan Pearson test, sınav yapısı olarak TOEFL ile benzer özelliklere sahip. Konuşma-Yazma, okuma ve dinleme olmak üzere toplam 3 bölümden oluşan Pearson Test, aynı günde tamamlanıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki üniversiteler tarafından da tanınan PTE (Pearson Test) hazırlık sınıfından muafiyet almak isteyen öğrencilerin de tercih edebilecekleri bir sınav türü.

 • Konuşma-Yazma: Yaklaşık 70-90 dakika aralığında süren ilk bölümde, adaylardan kişisel olarak kendilerinden bahsetmeleri, okunan cümlenin tekrarlanması, ekranda verilen görseller hakkında yorum yapmaları, verilen makaleyi anlayıp özetlemesi beklenmektedir. Adayların ayrıca son kısımda yaklaşık 20-25 dakikalık bir makale yazmaları gerekiyor.
 • Okuma: Ortalama 30-40 dakika süre okuma kısmında (Reading), diğer sınavlarda da olduğu gibi, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ve cümle sıralama şeklinde sorular soruluyor.
 • Dinleme: Yaklaşık 50-55 dakika süren dinleme (Listening) kısmında adaylara, okuma (Reading) kısmına benzer, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metin özetleme ve yanlış cümle bulma gibi farklı özelliklerini test eden sorular sorulmaktadır.

Puanlama sistemi olarak Pearson test’in 90 üzerinden hesaplama algoritması mevcut. Lisans düzeyinde eğitim isteyen adayların 45-55 arasında, yüksek lisans isteyen adayların ise 60-70 aralığında bir puan almaları tavsiye ediliyor. 


SİZE ULAŞALIM

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş ve tercihlerime uygun pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile buna yönelik olarak fırsat ve duyurulardan haberdar olmak için e-posta, sms, telefon araması ve sosyal medya bildirimleri yolu ile tarafımla iletişim kurulmasına açık rıza metni kapsamında onay veriyorum.